LEVERANDØRRisikoen ved leverandører:
De fleste virksomheder vil blive ramt på den daglige drift, hvis forsyningerne fra en eller flere leverandører pludseligt svigter.

I uheldige situationer kan virksomheden miste væsentlig omsætning og dækningsbidrag eller få væsentlige meromkostninger. Kun i få virksomheder er man i tilstrækkeligt omfang opmærksom på problemet, og kun få har forsikret sig tilstrækkeligt.

Eksempel fra IT-virksomheders driftstabsforsikring:
For de fleste IT-virksomheder er leverancer af el og tele- og dataydelser af væsentlig betydning. Der er masser af eksempler på at disse pludseligt kan ophøre i en kortere eller længere periode. Et dagligt tab af dækingsbidrag på f.eks. kr. 150.000 i blot 5 dage, giver således et samlet tab på kr.750.000. Risikoen kan forsikres, og prisen er beskeden. Men pas på, hvad det er for en dækning, der tilbydes.

Spørg konkret dit forsikringsselskab om der er dækning, hvis skaden fx skyldes et overgravet kabel eller en stormskade?
 
   Site Map
 

Nikolaisen & Partnere | Hjarbækvej 37, Hjarbæk| 8831 Løgstrup | Tlf: 86642777 | E-mail:
Copyright © Nikolaisen & Partnere - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.