DOMICILRisikoen på domicilet:
En virksomheds domicil består af en fysisk ramme, i form af en ejet eller lejet bygning. Inden for rammerne befinder sig medarbejdere og nøglepersoner, driftsmidler og nøglemaskiner, varelager, immaterielle aktiver m.v. Hertil knytter sig en omsætning og et dækningsbidrag m.v. Alt kan gå tabt!
 

Eksempler på problemer fra IT-virksomheders driftstabsforsikring:
Næsten alle IT-virksomheder har en traditionel driftstabsforsikring, der har til formål at erstatte tabt dækningsbidrag, hvis der kan dokumenteres en nedgang i omsætningen. Næsten alle IT-virksomheder mangler til gengæld dækning for de meromkostninger, der vil blive afholdt for at forcere reetableringen, som specielt for IT-virksomheder skal gå lynhurtigt. Dækning for disse omkostninger kan være langt vigtigere end dækning af driftstab.

Spørg konkret dit forsikringsselskab om I har dækning for disse forceringsomkostninger, også selvom I måske ikke kan dokumentere en nedgang i omsætningen?
 
   Site Map
 

Nikolaisen & Partnere | Hjarbækvej 37, Hjarbæk| 8831 Løgstrup | Tlf: 86642777 | E-mail:
Copyright © Nikolaisen & Partnere - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.