KUNDERRisikoen ved kunder:
På samme måde som en virksomheds normale drift og indtjening er afhængig af, at den bliver tilført de rette leverancer fra leverandørerne, kan der være et lignende afhængighedsforhold til, at virksomhedens kunder aftager de aftalte og forventede ordrer. Få virksomheder har overvejet deres egen situation i denne sammenhæng. I de virksomheder, hvor der rent faktisk er et betydende afhængighedsforhold, har kun ganske få taget bevidst stilling til den mulige forsikringsdækning.

 

Eksempler på problemer fra IT-virksomheders driftstabsforsikring
Ledelsen i en IT-virksomhed, der er ansvarlig for afviklingen af kunders administrative IT-systemer, vurderer at den kan miste et dækningsbidrag på kr. 200.000 pr. måned. Situationen kan opstå, hvis en af de pågældende kunder rammes af en større skade, som i en periode lukker virksomheden. Hvis kunden samtidig misligholder sin kontrakt med IT-virksomheden, kan tabet stige til kr. 600.000 pr. mdr.

Spørg konkret dit forsikringsselskab, om I har dækning for denne type driftstab?
 
   Site Map
 

Nikolaisen & Partnere | Hjarbækvej 37, Hjarbæk| 8831 Løgstrup | Tlf: 86642777 | E-mail:
Copyright © Nikolaisen & Partnere - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.