AKTIVITETER
 
 
 
 
 
 
Risikoen ved aktiviteter:
En virksomheds ”Aktiviteter” bringer normalt penge i kassen. Men de kan også generere erstatningskrav mod virksomheden, der fuldstændig kan tømme kassen. Det, der gør erstatningskrav til en uhyggelig risiko, er, at størrelsen af et krav aldrig kan forudkalkuleres. Bliver det på kr. 10.000 eller kr. 10 mio.

Uagtet at virksomheden måske anvender ansvarsfraskrivelser og –begrænsninger, forholder det sig alligevel sådan.

 
Eksempel fra IT- og elektronikvirksomheders ansvarsforsikringer:
Mange IT-virksomheder har i dag ikke sikret sig tilstrækkelig forsikringsdækning for de erstatningskrav, der kan opstå i forbindelse med udvikling, tilretning, salg, installation m.v. af software.

Det, man som softwareudvikler i særdeleshed skal hæfte sig ved, er, at en solgt softwareløsning sjældent vil forvolde fysiske skader. Til gengæld er der en risiko for, at softwareløsningen pludselig agerer anderledes en forventet eller slet ikke fungerer overhovedet. Konsekvensen heraf kan f.eks. være at kundens virksomhed rammes af driftstab og lign., hvilket man i forsikringsbranchen også kalder ”rent formuetab”. Præcis denne risiko mangler rigtig mange IT- og elektronikvirksomheder forsikringsdækning for. Samtidig vurderes den af mange som langt den alvorligste risiko overhovedet. Prisen og kvaliteten på sådan en forsikringsdækning kan variere i væsentlig grad. Derfor er det godt at kende de relevante forsikringsselskabers prispolitik.

Prøv at stille spørgsmål til dit eget forsikringsselskab om jeres dækning og deres pris!

 
 
 
   Site Map
 

Nikolaisen & Partnere | Hjarbækvej 37, Hjarbæk| 8831 Løgstrup | Tlf: 86642777 | E-mail:
Copyright © Nikolaisen & Partnere - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.